SNHM Kriekepitte

A2D Architects CVBA


Architectenkantoor: A2D Architects CVBA

Aantal bestede uren: 304 uren


DE ARCHITECTUUROPDRACHT

Locatie: Voskenslaan 26, Sint-Niklaas

Opdrachtgever: Sint-Niklase Maatschappij voor de huisvesting c.v.

Jaar: 2015

Type opdracht: Mengvorm (PPS, DBFM(O), ...)


Waaruit bestond de opdracht?
Bouwen van minimaal 45 sociale woongelegenheden Kriekepitte Voskenslaan 26 te 9100 Sint-Niklaas. Oppervlakte terrein : ± 1,2 ha Hierin zijn inbegrepen het bestaande rusthuis, het kinderdagverblijf, de garages, de groenruimte en de open ruimte/circulatieruimte.


HET ONTWERP

Wat zijn volgens u de sterke punten van uw ontwerp?
Bij het lezen van de opdracht leek de oplossing eenvoudig te vinden te zullen zijn. Na plaatsbezoek en gedurende het ontwerpend onderzoek bleek de problematiek echter erg complex en de oplossing niet zo voor de handliggend te zijn.
Bij het ontwerpend onderzoek worden o.a. op schaalmodel verschillende inplantingen en bouwvolumes overwogen en afgewogen, wat leidt tot de finaal weerhouden ontwerp.
Wij opteerden voor een groot respect voor de aanwezige bestaande bebouwing en ontwierpen lagere wat op het terrein verspreide volumes met doorzichten naar de straat en de omgeving. De twee andere architectbureaus opteerden voor één langgerokken hoger volume langsheen de straat. Het concept van de inplanting wordt het breekpunt, alle erop volgend gepresteerd werk is dus achteraf vrij nutteloos gebleken. Er werd samengewerkt met ARTEX voor stabiliteit en technieken.


HET WINNEND ONTWERP

Welk bureau haalde de opdracht uiteindelijk binnen?
MA+P


Werd dit project uiteindelijk gerealiseerd?
Neen


Evaluatie van het behaalde resultaat:
1 Architecturale visie: 35/50
1. Inplanting : PRO:
- Groene voortuinstrook; doch de kiss & ridezones worden in vraag gesteld.
- Oost-west-oriëntatie -> doorzonappartementen(niet in appartementen langs de woonstraat).
- Hogere volumes aan de straat en lagere volumes in binnengebied.
- Autoluw binnengebied rond het kinderdagverblijf.
- Grondgebonden appartementen-type 4/6 (= woningen) in het binnengebied, voorzien van privétuin

CONTRA:
- Kleinschaligheid van de verschillende volumes. Minder compact.
- Veel terreininname - alles volgebouwd - te uitgesmeerd.
- De parallelogramvormen van de 3 bouwblokken langs de straat wordt in vraag gesteld.
- Volume voor fietsenstallingen en bergingen wordt als storend beschouwd.
- Inkijk in achtertuinen bestaande woningen links van de site.

2. Plannen van de verschillende woningtypes+ gevelschetsen : PRO:
- doorzonappartementen op de verdiepingen
- WO-meting verschillende typologiën voldoet overal aan de minimumeis van de VMSW
- Types 1/2 (glvl) zijn aangepaste woningen.
- Types 4/6: grondgebonden woningen met privétuin.
- Appartementen op 3° verd : zeer ruime terrassen CONTRA:
- 3 inpandige liften en 6 inpandige trapzalen voorzien als verticale circulatie in de 3 straatblokken
- Type 1/2 langs de woonstraat : berging gegroepeerd in het volume "fietsenberging"

3. Beschrijvende studie technieken :
- Technisch memorandum toegevoegd, waarin alle bouwfacetten(materialistisch, technisch) worden voorgesteld

4. Raming kostprijs :
- Ramingskost gebouwen / m2 = 1.175 €/m2 + technieken / st = 17.050 €/app(incl. zonneboilers): OK
- Raming: 5.815.210 €(tov max. VMSW = 6.072.179 €)
- Raming gemiddelde kostprijs/app : 118.678 €(incl. buitenaanleg) : OK
- Ramingskost buitenaanleg is inbegrepen in totaalraming(11.000 € + 33.000 € + 283.920 €)
- Ramingskost afbraak is niet inbegrepen

2. Aantal woongelegenheden dr gevraagde typologie : 20 /20 (quotatie)
Totaal aantal voorzien : 45 app
Type 1/2: 20 st. OK(+0)
Type 2/3 : 10 st. OK(+O)
Type 3/4 : 3 st. niet OK(-7)
Type 3/5 : 6 st. OK(+6)
Type 4/6 : 6 st. OK(+1)
Van het type 3/4 zijn 7 st. in min, maar dit wordt ruimschoots goedgemaakt door het type 3/5(+6) en het type 4/6(+1)
Totaal aantal parkeerplaatsen: 26 st. OK; > 1/2
Totaal aantal fietsenbergingen : 140 st. OK

3. Kwallteit en geloofwaardigheid van plan van aanpak 20 /20
3.1. Wijze van organisatie Voor de opdracht wordt één team samengesteld, waarin fasering, beslissen en beheersen de 3 hoofdpijlers zijn. Dit team wordt geleid door een studiecoördinator. Per projectfase wordt binnen het ontwerpteam een planning opgesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een pull-planning, waarbij een overzicht wordt opgemaakt van de te verwachten documenten, milestones en studiewerk van alle betrokken partijen.
Uitgangspunt is dat het ontwerpteam voldoende tijd, kwaliteit en capaciteit heeft om de taak te realiseren. De planning is echter reeds opgegeven bij aanbesteding. De samenwerking met Artex, bevestigd door de aanwezigheid van één van de zaakvoerders op de presentatie.
De ontwerper verwacht per fase de goedkeuring van een fasebesluit. Met deze goedkeuring wordt een fase afgesloten. Ook de milestones voor de opdrachtgever, die in de pull-planning zijn opgenomen, dienen tijdig afgelegd worden.

3.2. Kwaliteitsbewaking :

3.3. Weergave van de verwachtingen tov opdrachtgever :

4. Kostenbeheersing: 8/10 (quotatie)
4.1. Te realiseren binnen de simulatie VMSW : De totale WO-meting van het project bedraagt 95,8 % van de max. WO. 4/6 (quotatie)
T.g.v. de keuze om kleinschalig te bouwen, zal het project een hogere bouwkost hebben.
4.2. kostenbeheersing en budgetbewaking : De kostenbeheersing zal in elke fase van het project (SO, VO, uitvoeringsdossier en werfopvolging) worden opgevolgd. 4/4 (quotatie)

Point Zero

mxmxm

30 UREN

Académie Nationale de Formation aux Métiers du Golf au Royal Golf Dar Es-Salaam

AWAA for cwarchitects

367 UREN

Gemeentehuis Wommelgem

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

Voorpost Brandweerkazerne

BULK Architecten

320 UREN

TOLHUIS ANTWERPEN

VEELAERT ARCHITECTEN

800 UREN

Visie voor het bouwen van het kinderdagverblijf “Wisterke Waarloos 2”

lava architecten

160 UREN

PPS Postsite

OMGEVING i.s.m. Re-St Architecten

480 UREN

Multifunctionele sporthal Nevele

Architectenbureau Baro

200 UREN

landschappelijke brug voor langzaam verkeer

Goossens & Partners architecten en ingenieurs + NuvolaB (It.) en Technum

561 UREN

Jeugdcentrum Eclusier Cogge

Faidherbe & Pinto Architects

100 UREN

VRIJETIJDSCENTRUM EDEGEM

cuypers & Q architecten

636 UREN

Serregebouw De Wijnpers

BC Architects & Studies

300 UREN

Pottebakkers Brussel

A2D Architects CVBA

310 UREN

het Stoktse Plein

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

Go! Hoeilaart

A2D Architects CVBA

405 UREN

Onthaalsite Duitse Militaire begraafplaats

BC Architects & Studies

250 UREN

Pannenhuisstraat Lier

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

Brandweerkazerne

Atelier Kubiek

137 UREN

Bouwen van een gebedsruimte in Lutselus

lava architecten

284 UREN

GUGGENHEIM HELSINKI

OFFICE9

225 UREN

OC Linkhout

Re-st

200 UREN

Akkerlaan perceel 2

THV RE-ST OMGEVING

niet meegedeeld

Ontwikkeling site Gemeentelijke Bibliotheek - Gemeentelijke Basisschool

Architectenbureau Baro

450 UREN

GO! basisschool Hoeilaart

cuypers & Q architecten

618 UREN

Havenhuis

a2o-architecten

1200 UREN

Politiekantoor Mechelen

Architect Jan Cuypers

60 UREN

Sociale assistentie appartementen Antwerpsesteenweg

Goossens & Partners architecten en ingenieurs + Artex

450 UREN

Nieuw administratief centrum Tervuren

Architect Jan Cuypers

400 UREN

Bouwen van 48 sociale woningen Moenshof

FCS Architecten

144 UREN

HOWEST Campus Kortrijk

Abscis Architecten

1180 UREN

GEMENGD GEBOUW SINT-JANS-MOLENBEEK

cuypers & Q architecten

924 UREN

Brechtsebaan Schoten

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

Mexico

ADN Architectures

280 UREN

Aanbouw IBO Pastorij

Blockx, Peeters & Van Looveren

55 UREN

C-mine

Goossens & Partners architecten en ingenieurs + NuvolaB (It.)

983 UREN

TOLHUIS ANTWERPEN

DDS & Partners Architects

588 UREN

Liget Budapest Competition - EARDRUM - House of Hungarian Music

AWAA for cwarchitects

1130 UREN

Domus Aurea

Dhooge & Meganck Architectuur

600 UREN

LEDSTA

B-111 architectenvennootschap bvba

70 UREN

WOLUWE 60

WAVEarchitecture

350 UREN

OO_Tielt

B-111 architectenvennootschap bvba

83 UREN

Nieuwbouw WZC en DVC Sint-Pieters Molenwijk

THV Licence to Build - DJGA

350 UREN

OUDE DOKKEN - GENT

DDS & Partners Architects i.s.m. VIVA Architecture

1384 UREN

De kleine puzzel

ÁRTER

691 UREN

Dienstencentrum en woningen / OCMW

BULK Architecten

250 UREN

SNHM Kriekepitte

A2D Architects CVBA

304 UREN

Brussels hoofdstedelijk gewest Leger

A2D Architects CVBA

316 UREN

Een school om in te groeien!

C2O Architects

175 UREN

De Beurs-biermuseum

ÁRTER

4502 UREN

HECO

B-111 architectenvennootschap bvba

121 UREN

T2 campus Thor Park

a2o-architecten

750 UREN

NAC Hasselt

Holistic i.s.m.BURO II & ARCHI+I

niet meegedeeld

Buitenschoolse kinderopvang en jeugdlokalen te Meldert

Hippo Architecten bvba

95 UREN

Zorghotel Zuienkerke

LLOX architecten

250 UREN

Hogere Zeevaartschool-uitbreiding

STRAMIEN ism. SOUTO de MOURA Arqt.

465 UREN

Nieuwe kleuterschool gemeente Boechout

Architectenbureau TECTONIC bvba

180 UREN

KUBORN

DDS & Partners Architects

2052 UREN

Tijdelijk Centre Pompidou

Atelier Pierre Hebbelinck en Pierre de Wit

100 UREN

AZ de Pelikaan

LLOX architecten

200 UREN

Tuinlei Schelle

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

Bouwen van een nieuwe geïntegreerde campus Howest te Kortrijk

BURO II & ARCHI+I

1320 UREN

masterplan voor de omgeving van het Stübenpark in Duinbergen

Goossens & Partners architecten en ingenieurs + NuvolaB (It) en Technum (infrastructuur)

677 UREN

Buurtplein in Evere

JDS Architects

100 UREN

De bosjes/Le bosquet

ÁRTER

570 UREN

Expo Milaan

goedefroo+goedefroo architecten

1010 UREN

Rogierplein

BUUR

350 UREN

SWL

ADN Architectures

320 UREN

Bouw van 12 sociale koopwoningen

Pascal Schneider Architectuur

136 UREN

Bouw passief Stadsgebouw

lava architecten

895 UREN

LIEGE PARADIS

DDS & Partners Architects

4733 UREN

DOIC

B-111 architectenvennootschap bvba

110 UREN

48 Sociale Woningen Moenshof

Egide Meertens Plus Architecten

100 UREN

bouw van een politiecommissariaat

Gino Debruyne en architecten

1500 UREN

Afscheidsruimte stedelijke begraafplaats

Architecten Demeestere+Garmyn

100 UREN

Université de Fribourg

Abscis Architecten

1210 UREN

Vennestraat Mol

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

Faînes

ÁRTER

1176 UREN

Sociale architectuur voor “Vidse Geel”

lava architecten

485 UREN

Woordcentrum Gaasbeek

cuypers & Q architecten + LAB

400 UREN

Wedstrijdontwerp Uitbreiding Fase 4 & Masterplan

TV - A+R Architecten en Architectengroep JANSSENS bvba

210 UREN

Sporthal Lochristi

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

Honda Gent

Charlotte Pattyn Architecten

150 UREN

Jan Frans Gellyncklaan Hove

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

A folded link

mxmxm

50 UREN

Uitbreiding van basisschool Merelbeke campus Flora

architectenbureau SERCK

293 UREN

project de Succursale

Gino Debruyne en architecten

500 UREN

bouw studentenrestaurant

lava architecten

532 UREN

Volledige studieopdracht voor de grondige renovatie en uitbreiding van het zwembad van Oostende

architectenbureau Serck

672 UREN

masterplan en beeldkwaliteitplan voor het centrum van Begijnendijk

Goossens & Partners architecten en ingenieurs + NuvolaB (It)

386 UREN

NINO

Moonarchitects bvba

150 UREN

uitbreiding basisschool Merelbeke

PLANOMATIC

250 UREN

Visserij Experience

MSDN architecten

160 UREN

realisatie van een volksrestaurant, kinderopvang en administratief centrum voor het zorgbedrijf

INOFORMA ARCHITECTS

350 UREN

Buitengewoon Onderwijs Remi Quadens

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

Guggenheim Helsinki Design Competition

AWAA for cwarchitects

530 UREN

Sociale Appartementen

architectenbureau Yves Catry bvba

104 UREN

Akkerlaan Willebroek

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

Etterbeek Pavillons Scolaires

ADN Architectures

300 UREN

WZC Welvaart Kapellen

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld