Main Partner


Johan Van Der Biest

CEO Wienerberger België

"Keramisch bouwen: het Zwitserse zakmes van de architect"

Opdrachten verwerven veronderstelt ontwerpcreativiteit, feeling voor de behoeften van opdrachtgevers/gebruikers, en een doeltreffende technische beheersing. Als fabrikant van keramische materialen en oplossingen stellen wij architecten daarvoor het nodige ter beschikking. Wij garanderen een hoge en door attesten gestaafde productkwaliteit. Wij voorzien in een gevarieerd aanbod dat de architect een ongelimiteerde ontwerpvrijheid biedt, van de algemene architectuurstijl tot de meest verfijnde detaillering. Wij zetten in op continue innovatie en productvernieuwing met oog voor de markt en de reglementering. Daardoor kunnen architecten voldoen aan de meest ambitieuze vragen inzake comfort, energetische prestaties, total cost of ownership en duurzaamheid. Via onderzoeksprojecten zoals De Duurzame Wijk in Waregem en testwerven voor renovatie in landelijke of stedelijke context ontwikkelen we excellente totaaloplossingen. Tot slot ondersteunen wij ontwerpers met een brede waaier aan tools: de Bouwknopenatlas, calculators, uitvoeringsdetails voor de bouwschil en uiteraard persoonlijk bouwtechnisch advies en ondersteuning. Met dat Zwitsers zakmes bij de hand staat de architect heel wat sterker in de moeilijke taak die het verwerven van opdracht toch is.

Partners


Nathalie Sandra

Group Exhibition Manager ARCHITECT@WORK:

"ARCHITECT MEETS INNOVATIONS"

“ARCHITECT@WORK, dat inmiddels in 14 landen een spin-off kreeg, biedt de architect een zo compleet mogelijk overzicht van de meest vernieuwende producten in de bouwwereld. In 2016 en 2017 worden er nieuwe edities in Rome, Barcelona, Stockholm, Istanbul en Toronto gelanceerd.

In een op maat van de architect uitgetekend standenconcept door Creative Fo(u)r beschikken alle exposanten over exact dezelfde ruimte, in modules met telkens vier hoekstanden. Het  doel daarvan is enkel innovatieve zaken in de kijker te zetten. De architect kan deze noviteiten op een minimum aan tijd en op een beperkte ruimte bekijken en ontdekt zo wat voor hem of haar écht belangrijk is. Elke editie loopt onder een vooraf bepaald thema waar diverse seminars aan gekoppeld worden. Ook tal van organisaties, waaronder het NAV als één van de belangrijkste partners, zijn aanwezig met eigen aanspreekpunten, waar de architect terecht kan. ARCHITECT@WORK is een totaalevenement waar architecten net die informatie aangereikt krijgen, waarmee ze een verlengstuk breien aan hun creativiteit. Naar de eigen klanten toe worden ze via de opgedane kennis tegelijkertijd een nog betere voorschrijver.”

Philippe Lathouwers

Executive Director Belux

"De actieve samenwerking tussen architect en producent is van groot belang."

Vochthuishouding begint bij het ontwerp

 

Vochthuishouding in het gebouw hangt nauw samen met de duurzaamheid van het gebouw. Een goed en doordacht ontwerp ligt aan de basis hiervan en legt een belangrijke rol weg voor de architect. Het is echter ook noodzakelijk dat de architecten hiervoor de juiste oplossingen aangereikt krijgen door de fabrikanten in de bouwsector: goede producten, die doen wat ze beloven.

 

Het is een uitdaging voor beide partijen, maar samen, met de nodige ondersteuning kunnen we er zeker in slagen om onze leefwereld ecologischer en duurzamer te maken. De actieve samenwerking tussen architect en producent is hierbij van groot belang.

Kwaliteit, eenvoud, duurzaamheid, innovatie, het zijn een voor een kenmerken die op Derbigum® van toepassing zijn, maar die ook op jullie ontwerpen van toepassing kunnen zijn.

 

Derbigum® streeft ernaar om samen met jullie de gebouwen waar mogelijk bestand te maken tegen alle natuurelementen. 

Rini Quirijns

Managing Director Gyproc

"Creativiteit en inspiratie zijn een waardevol goed. Handle with care!"

Accuraat en juist inspelen op vragen van klanten over een gedigitaliseerde, gedreven en snel veranderende bouwwereld en zijn oplossingen is essentieel en is één van de belangrijkste opdrachten van een architect. Dat hij daarbij beroep kan doen op de expertise van producenten van bouwmaterialen is een evidentie en als marktleider gaan wij er ook prat op deze service naar ontwerpers aan te bieden.

Een juiste balans vinden tussen efficiëntie en creativiteit is voor een architect een moeilijk vraagstuk. Het toewijzen van openbare opdrachten is gestoeld op competitieve mechanismen waarbij investeren in het aanleveren van ideeën een intensieve maar vaak weinig lucratieve opgave is.

Gyproc wil de architect hierin bijstaan door zijn knowhow in innovatieve en duurzame bouwsystemen te delen. Want meer dan wie ook zijn wij overtuigd van het nut van weldoordachte en tijdloze kwaliteit, vanaf het ontwerp en wensen wij alle architecten succes toe!

Dirk De Gendt

Business Development Director Belux-France

"At your service"

Isoleren...   Over het nut en de noodzaak bestaat ondertussen al lang geen twijfel meer.    Het moet alsmaar beter tot we helemaal “BEN” zijn.    “BEN” mag echter geen belemmering vormen in het creatieve proces van u als architect, nog minder in de esthetiek en functionaliteit van uw finale ontwerp.    Strengere eisen betekent niet noodzakelijk meer en dikker isoleren ten koste van slanke gevels, beschikbare ruimte of lichtinval.   Kingspan ondersteunt al vele jaren architecten in hun ontwerp d.m.v. slanke unieke oplossingen met de hoogste isolatiewaardes voor vloer, dak of gevel.    Binnen de strengere regelgeving vinden deze oplossingen dan ook hoe langer hoe makkelijker hun weg omdat ze tijdrovende aanpassingen in het ontwerp of detailleringen overbodig maken.   

Met het oog op de toekomst willen we daarom ook nog verder blijven investeren in slanke optimale isolatiematerialen die u ondersteunen in uw ontwerp.

Erik Pijnenburg

Algemeen directeur KUBUS

"Werken aan innovatieve en gebruiksvriendelijke oplossingen voor een levensvatbare gebouwde omgeving"

Het is niet meer de vraag óf maar wanneer een architect gebruik gaat maken van OPEN BIM innovaties. Zonder zal men op termijn niet meer kunnen voldoen aan de eisen die opdrachtgevers stellen aan de kwaliteit van het resultaat (kosten, herbruikbare materialen, energie, C02 footprint), maar ook aan het proces. Binnen een goed functionerend bouwteam moet model-informatie gedeeld worden. Als drijvende kracht achter vele OPEN BIM initiatieven in Nederland en België kunnen de consultants van KUBUS als geen ander hierover adviseren.

 

KUBUS biedt BIM voor Design & Build en is in de Benelux exclusief distributeur voor de producten van GRAPHISOFT en Gold Partner van Solibri. KUBUS is promotor van OPEN standaarden. Daarnaast ontwikkelt KUBUS de producten KUBUS Spexx, Nederlands meestgebruikte bestekverwerker, en BIMcollab®, ’s werelds eerste oplossing voor cloud-based issue management met plug-ins voor alle grote BIM pakketten. Vanuit kantoren in Eindhoven, Amsterdam, Hasselt en Belgrado worden samen met diverse partners producten en diensten geleverd aan meer dan 3.500 klanten in de bouw internationaal.

Paul Renson

CEO RENSON®

"Wij gaan de competitie aan om op elke vraag uit de markt een innovatieve oplossing te bieden"

Voor Renson bestaat de competitie in het voortdurend zoeken naar innovatieve oplossingen op het vlak van ventilatie, zonwering en terrasoverkappingen om aan de behoeftes op vlak van comfort en gezondheid van mensen tegemoet te komen. Renson denkt daarbij als een architect en houdt naast het innovatieve ook steeds rekening met esthetiek en functionaliteit.

 

Om in de uitgeschreven wedstrijden beslagen ten ijs te komen, focussen wij op totaaloplossingen, zodat u bij elk specifiek project een toegevoegde waarde kan aanreiken aan de architectuur, het comfort en de functionaliteit van het gebouw. Renson denkt met u mee in uw zoektocht naar een energiezuinig gebouw met een goede luchtkwaliteit, een aangename temperatuur en een gecontroleerde lichtinval. Dat alles met de specifieke vragen van de bouwheer in het achterhoofd en rekening houdend met de steeds strengere eisen op het vlak van isolatie, luchtdichtheid, E-peil én het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

 

‘Creating healthy spaces’ is geen holle slogan. Renson wil door de intelligente integratie van ventilatie, zonwering en ventilatieve koeling op een natuurlijke manier bijdragen tot een gezond en comfortabel binnenklimaat. 

Yves Sottiaux

Commercieel Directeur VELUX Belgium

"VELUX biedt U ook daglicht en ventilatieoplossingen voor al uw commerciële projecten"

Architecten en VELUX werken hand in hand, want wat wij verkopen is in eerst plaats daglicht en natuurlijke ventilatie. Het is meer en meer duidelijk dat deze 2 belangrijke elementen door de architect, van bij het ontwerp van zijn commercieel gebouw, moeten opgenomen worden.

Wij wensen zoveel mogelijk, vanaf het beginstadium van een project, betrokken te worden bij het werk van de architect, teneinde onze expertise aan te bieden betreffende 2 belangrijke domeinen, namelijk daglicht en natuurlijke ventilatie. De digitalisering van onze oplossingen dankzij toepassingen zoals de “Daylight Vizualizer”, “Energy & Comfort Vizualizer”, BIM objecten en andere 2- en 3D tekeningen, laten elke architect toe om het precieze resultaat te visualiseren dat uiteindelijk bekomen zal worden eens het project gerealiseerd is, en om onaangename verrassingen te vermijden tijdens de uitvoer.

 

Al onze producten, en zeker onze modulaire lichtstraten voor commerciële gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, kantoren, enz.  beantwoorden aan de strengste normen, waardoor de architect zich volledig kan focussen op zijn architecturale visie en zich kan laten inspireren door de essentiële rol die daglicht speelt in een project.

Insurance Partners


Steven Daelman

Uitvoerend bestuurder

"Ont-werpen zomaar weg-werpen?"

Architecten weten reeds van tijdens hun opleiding dat ze geen inspanning mogen schuwen om hun projecten optimaal voor te stellen. Het is trouwens de architectenwereld zelf die de lat zo hoog legt om op die wijze een uitzonderlijk kwaliteitsniveau te behalen.

 

De geleverde inspanningen om tot een waardevol project te komen en waarmee ook de opdrachtgever kan worden overtuigd, zijn enorm. Daarvan is de niet-architectenwereld zich onvoldoende of zelfs helemaal niet bewust.

We spreken hierbij niet enkel over de intellectuele inspanning – die we niet alleen mogen verwachten, maar zelfs eisen van een architect – maar vooral over de materiële en niet te onderschatten fysieke inspanningen die worden geleverd door de architecten en hun medewerkers.

 

Niet zelden wordt de nachtrust herleid tot een absoluut minimum of wordt die zelfs onbestaande om het project op de best mogelijke wijze te presenteren tegen de deadline aan. Want het niet halen van deze deadline betekent onherroepelijk een totaal verlies van inspanningen en project.

 

AR-CO weet als geen ander hoe zwaar deze inspanningen kunnen doorwegen op de rentabiliteit van een bureau, maar anderzijds ook hoe broodnodig voor het voortbestaan. We zijn dan ook voorstander van het bepalen van een trapsgewijze filtering in de kandidaturen met een proportionele vergoeding voor de geleverde inspaning.

 

AR-CO is niet enkel uw verzekeraar maar is er steeds voor alle architecten !

Michel Van Droogenbroek

Managing Director

"CEA Belgium: de verzekeringsmakelaar voor een zorgeloze realisatie van uw bouwproject."

CEA BELGIUM is een makelaar gespecialiseerd in de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van architecten. Door deze specialisatie zijn wij een echte toegevoegde waarde in uw relatie met uw verzekeraar zonder dat onze tussenkomst met extra kosten gepaard gaat. Wij ondervragen alle verzekeringsmaatschappijen om u de meest efficiënte oplossing aan te bieden op vlak van dekking en kostprijs. Dit is onze constante manier van werken voor de verzekering van uw beroepsaansprakelijkheid in een abonnementspolis of een polis enige werf. Uiteraard zorgen wij voor het dagelijks beheer van de verzekeringscontracten en de aanpassing ervan om de evolutie van uw activiteiten te volgen. Daarnaast zorgen wij voor het nazicht van uw jaarlijkse aangifte en de bijhorende afrekening. Ook leggen wij sterk de nadruk op een persoonlijke gespecialiseerde begeleiding en onze juridische dienstverlening. Bij CEA BELGIUM werken verschillende juristen met allemaal een achtergrond in de advocatuur. We ondervinden in de contacten met onze klanten dat zij ook meer en meer geconfronteerd worden met juridische vragen. Daarom komen wij vaak al tussen bij de redactie van de architectuurovereenkomst en ook wanneer er zich een schadegeval aandient, zijn wij er om uw belangen te verdedigen. Wij beogen dat u zich kan bezighouden met uw projecten en engageren er ons toe dat dit op verzekeringsvlak zorgeloos kan verlopen.

EUROMAF-team

"U de creativiteit, Wij uw bijstand en zekerheid, Samen de grootste professionaliteit"

Met veel verwondering en respect staan wij telkens weer te kijken van de grote creativiteit en vakkennis die blijkt uit de talloze prachtige projecten die ons door jullie worden toegestuurd.

 

Jullie kunstzinnigheid brengt kleur in onze opgave, het verzekeren, dat soms in schril contrast staat met het artistieke van het ontwerpen.

 

De voor jullie soms droge en complexe verzekeringsmaterie, is nochtans van groot belang indien er iets fout loopt. Wij staan u dan ook preventief bij, van bij de aanvang van elk project, om zo op de meest efficiënte manier alle risico's in te dekken en u financiële zekerheid te bieden.

 

In al deze jaren zijn we erin geslaagd een nauwe band te scheppen met de ontwerpers om in dialoog de soms abrupte confrontatie tussen creativiteit en realiteit steeds weer te overbruggen.

 

En dus willen wij, EUROMAF, jullie tot slot nogmaals bedanken voor de aangename samenwerking.

 

Wij bieden u graag onze bijstand en zekerheid, zodat u zich zonder zorgen kan concentreren op uw CREATIEVE OPDRACHT.

Rebecca Ramboer

CEO Protect

"Protecting professionals, zowel deelnemers als winnaars"

Protect is een onafhankelijke Belgische nicheverzekeraar met familiale roots die sinds 1990 maatwerkpolissen uitwerkt die de beroepsaansprakelijkheid van meer dan 6500 architecten en ingenieurs dekt.

 

Protect onderscheidt zich door u niet alleen een goede verzekeringsdekking aan te bieden, maar door architecten en ingenieurs ook te willen ondersteunen en beschermen in de dagdagelijkse activiteiten. Zo stellen wij u een gratis juridische studiedienst ter beschikking, delen we graag onze kennis door seminaries, nieuwsbrieven en een up to date webstek.

 

Protect staat voor doelgerichte gepersonaliseerde verzekeringsoplossingen. Gesteund op een grondige kennis van de sector en gedreven door een sterke persoonlijke benadering, want dat vinden we belangrijk. Verzekeringen zijn meer dan een koele overeenkomst tussen personen. En onze 50 medewerkers weten waarover ze praten, want ze zijn specialist in uw vakdomein.

Media Partners


Rik Neven

Zaakvoerder Redactiebureau Palindroom / Architectura.be

"Architectuur: meer teamwork dan competitie"

Met de organisatie van dit congres is NAV er andermaal in geslaagd om de vinger op de wonde te leggen van een heikel thema voor architecten. Wedstrijden kunnen zeker een meerwaarde betekenen voor een project. Ten minste als ze op de correcte wijze georganiseerd worden. Wat dat betreft is het handvest van NAV een schot in de roos.

Hoewel architecten via wedstrijden nog vaak tegen elkaar uitgespeeld worden, valt het ons toch op tijdens onze veelvuldige contacten met architecten dat teamwork steeds meer de bovenhand krijgt op competitie. Architecten werken steeds meer en beter samen met andere bureaus, met aannemers, met studiebureaus en met opdrachtgevers. Zonder meer een positieve tendens.

Teamwork vormde ook de rode draad doorheen onze samenwerking met NAV. Onze redacteurs hebben met plezier teksten geschreven voor de congrespublicatie. En als meest bezochte website voor architecten hebben we op Architectura.be de nodige ruchtbaarheid kunnen geven aan het congres en het handvest. En daar gaan we zeker nog mee verder na het congres. 

Quentin van Soldt

Zaakvoerder Shift Networks bvba / bouwenwonen.net

"De architect wordt in de toekomst alleen maar belangrijker"

Bouw & Wonen is al meer dan tien jaar toonaangevend in haar nieuwsvoorziening voor de bouw- en woonsector in Vlaanderen en Nederland. Vele architecten lezen elke dag weer over nieuwigheden, regelgeving en trends in hun eigen vakgebied. Door de dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrieven van bouwenwonen.net blijven architecten automatisch op de hoogte van wat voor hen belangrijk en interessant is.

Naast de dagelijkse berichtgeving promoot bouwenwonen.net ook architectuur. Vele reportages en fotospecials over architecten, bouwwerken en architectuursteden passeren de revue. Op deze manier interesseren steeds meer mensen zich in architectuur, ook mensen die in hun dagelijkse leven niet veel met architectuur te maken krijgen.

De architect is en blijft een van de belangrijkste schakels in het bouwproces. De steeds strengere eisen op het gebied van duurzaamheid en veiligheid zal deze rol in de toekomst alleen maar versterken. Bouwenwonen.net blijft zich ook in de toekomst inzetten voor de architect!

Bezoek de website www.bouwenwonen.net en schrijf u net als de andere architecten in voor de informatieve nieuwsbrief. 

Tilly Baekelandt

Hoofdredactrice Dimension

"Architecture is unnecessarily difficult. It's very tough."

Zaha Hadid had het er in interviews vaak over dat architectuur doorheen het hele proces, van concept tot uitvoering, dikwijls bemoeilijkt wordt door allerlei ingewikkelde procedures. Een verzuchting die we regelmatig opvangen vanuit de architectenwereld. Als uitgever van het vakblad Dimension houden wij de vinger continu aan de pols en weten we maar al te goed voor welk kluwen van wetgeving en administratieve rompslomp de architect staat nog voor de eerste steen is gelegd. Om nog maar te zwijgen over de razendsnelle evolutie waaraan het beroep op allerlei vlakken, niet in het minst duurzaam bouwen, onderhevig is. Laat staan dat architecten zich nog aan elkaar moeten meten in architectuurcompetities van bedenkelijk allooi en er, met uitzondering van de winnaar, bekaaid van afkomen. Dringend realiteitszin gevraagd! We kijken dan ook met hoge verwachtingen uit naar het Architectencongres.

André De Vulder

Directeur

"Print is niet dood"

Print in niet dood, er is zelf sprake van een wederopstanding!

Nadat de laatste 8 jaar alle specialisten er zeker van waren dat print dood is en dat alleen digitaal zou overleven is er sinds drie jaar zeker een heropleving van print.

In België  merk ik hiervoor verschillende redenen:

- De lezers zijn nog niet allemaal native users van de digitale media.

- Het blijft verschrikkelijk moeilijk een verdienmodel uit te rollen voor de digitale media.

- Het blijft lastig om een echt uitgebreid artikel te lezen via de digitale manier.

- Ondanks de mogelijkheden om film en geluid te verwerken in digitale bronnen blijkt de vraag hiernaar beperkt.

En dan zijn er nog de minder belangrijke argumenten maar die psychologisch mee spelen: het voelt en ruikt gewoon lekkerder!