Onderteken het handvest


Ontwerpwedstrijden en prijsvragen voor architectuuropdrachten scheppen kansen, en scherpen de creativiteit aan. Maar als ze niet oordeelkundig worden aangepakt, dreigen ze te ontsporen.

 

Uit onderzoek blijkt immers dat er vaak heel wat intellectuele en economische verliezen zijn, zowel bij ontwerpers, opdrachtgevers als de maatschappij in haar geheel.

 

Wij menen dat het hele proces op een duurzamere manier kan aangepakt worden. Om constructief mee het pad uit te zetten, formuleren wij tien concrete aanbevelingen voor opdrachtgevers op zoek naar de meest geschikte manier van gunnen.

 

Bent u er als architect net als ons van overtuigd dat ontwerpwedstrijden en prijsvragen voor architectuuropdrachten op een duurzamere manier kunnen? 

 

Help ons dan om een krachtig signaal te geven aan opdrachtgevers, en onderteken mee het handvest.

 

Lees hier onze 10 aanbevelingen


Ik onderteken het handvest

Voornaam: *
Naam: *
Ik vertegenwoordig bedrijf: *
Aantal werknemers in bedrijf: *
E-mailadres: *


Met de steun van:

1089 bouwprofessionals, goed voor een tewerkstelling van 7985 collega's, tekenden reeds het handvest

Toon volledige lijst


Ook deze opdrachtgevers en/of bouwheren tekenden reeds het handvest

Tom Balthazar
Schepen van stadsontwikkeling, stedenbouw en ruimtelijke planning Stad Gent

Peter Lacoere
Directeur projecten SoGent

Stefan Devoldere
wnd. Vlaams Bouwmeester

Kristiaan Borret
Stadsbouwmeester Brussel

Christian Rapp
Stadsbouwmeester Antwerpen

Toon volledige lijst