Best practicesarchitectenselectie

Lees hier onze tien aanbevelingen

Een school om in te groeien!

C2O Architects

175 UREN

Bouwen van 48 sociale woningen Moenshof

FCS Architecten

144 UREN

NINO

Moonarchitects bvba

150 UREN

Bouw passief Stadsgebouw

lava architecten

895 UREN

overheidsopdrachten

Gratis modeldocumenten: selectieleidraad en bestek voor het aanstellen van een ontwerper

In samenwerking met mr. Joris Wouters van GSJ Advocaten heeft NAV een model-selectieleidraad en -bestek voor het aanstellen van een ontwerper opgesteld. Deze houden rekening met de tien aanbevelingen op deze website. De selectieleidraad biedt een zo volledig mogelijk framework van onderdelen die ingevuld kunnen worden naar gelang de opdracht. Zo voorziet het onder meer in een beschrijving van de planning, het budget, de betalingstermijnen… Het document bevat tevens een model voor een zo volledig mogelijke projectdefinitie. Het model gaat uit van een niet-openbare overheidsopdracht en is in overeenstemming met de recente wetgevingen overheidsopdrachten, zowel in Europees als in Belgisch verband.


Deze modeldocumenten vormen een leidraad om tot een representatief en sluitend document te komen. Alle clausules dienen afgetoetst te worden met het eigenlijke bouwproject en indien nodig aangevuld, gecorrigeerd of geschrapt te worden.

conclusie

10 aanbevelingen voor een succesvolle organisatie van architectuuropdrachten (online)

Een NAV-denktank formuleerde tien concrete aanbevelingen voor opdrachtgevers op zoek naar de voor hen best geschikte manier van gunnen. Meer dan 1.000 bouwprofessionals hebben dit reeds ondertekend. Maar ook de Vlaamse, de Antwerpse en de Brusselse Bouwmeester, schepen Tom Balthazar van de Stad Gent en het Facilitair Bedrijf plaatsten reeds hun handtekening.

handvest

Handvest met aanbevelingen, statistieken en verklarende tekst in één publicatie (PDF)

Het handvest, werd samen met een inleidende tekst en de statistieken die u hierboven onder ‘animatie’ vindt, tot een handige publicatie aaneengelast.

links

Ondersteuning voor architecten, opdrachtgevers en bouwheren

Links naar de publicatie van AR-TUR over goed opdrachtgeversschap, het steunpunt voor architectuurwedstrijden en ontwerpwedstrijden in Nederland, het Team Vlaams Bouwmeester.

animatie

Zijn architectuurcompetities een garantie voor kwaliteit en duurzaamheid?

In 2015 voerde het onderzoeksbureau Ecorys in opdracht van architectenvereniging G30 een onderzoek uit naar de economische voetafdruk van overheidsopdrachten.

video

"We moeten ons eigen beroep met meer respect behandelen"

Architect Julien De Smedt realiseerde projecten in meer dan 40 buitenlanden. We brachten De Smedt samen met zijn Brusselse buddy Leo Van Broeck (Bogdan & Van Broeck) voor een zelfreflectie over het beroep van architect.

video

"Hoe herwinnen we het respect voor ons werk?"

"Vanuit onze aanbevelingen willen we de stap zetten naar een overkoepelend wedstrijdreglement, met heldere procedures en spelregels en een correcte vergoeding", aldus NAV-voorzitter Kati Lamens in haar slotspeech.

pers

Persoverzicht: ‘Architecten zien verloren ontwerpen niet meer zitten’

Radio 1, De Morgen, De Tijd, De Standaard Trends… De campagne rond het architectencongres van NAV kon op ruime persaandacht rekenen. Een en ander kan u hier nalezen.

video

"Hoe competities tot innovatie kunnen leiden"

"Competities zorgen voor een creatief proces en laten je out-of-the-box denken. Als architecten moeten we daar rationeel en pragmatisch mee omgaan", vindt ir-.arch. Gino Debruyne.

video

Is gratis het nieuwe normaal?

Ook in de sector van de reclame en evenementen wordt wel eens geklaagd over pitches met veel deelnemers, veel onbetaald werk en weinig slaagkans. Het Canadese reclamebureau Zulu Alpha Kilo had er op een bepaald moment genoeg van en maakte deze hilarische video.

presentatie

"Architectuur vanuit research, niet vanuit het beeld"

Hoe kom je tot steden waar mensen gelukkig zijn en waar je een gemeenschapsvastgoed vormgeeft dat iedereen ten goede komt? Dat was de opgave waar architect Alfredo De Gregorio het publiek mee naar huis stuurde.

publicatie

"Architectuur in competitie"

Naar aanleiding van het congres bracht NAV een exclusieve publicatie uit die de 'verloren ontwerpen' van een aantal architecten terug tot leven brengt. In de uitgave leest u ook een aantal interviews met architecten en publieke en private opdrachtgevers.

verslag

Op zoek naar gezonde competitie

Video's, paneldebatten, one to one interviews, relevante cijfergegevens, een stand-up architect… Aan de hand van diverse onderdelen werd het thema architectuurwedstrijden gefileerd. Lees hier het verslag van journalist Staf Bellens.

foto

Spot u uzelf op foto?

Onze huisfotograaf Tim Van Wichelen legde alles vast op de gevoelige plaat. U vindt de kiekjes op www.navfoto.be en op onze Facebookpagina. Ga snel even kijken!