Links


CAHIER #4 Architectuurkwaliteit en opdrachtgeverschap
AR-TUR , centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen

 

Wat betekent goed opdrachtgeverschap? Hoe komen we tot kwaliteit in architectuur in het algemeen en van overheidsopdrachten in het bijzonder? Op deze en andere vragen probeerde AR-TUR in 2013 en 2014 samen met ontwerpers, gebruikers en opdrachtgevers een antwoord te vinden.

centrum.ar-tur.be/2015/06/17/cahier-4-opdrachtgeverschap-en-architectuurkwaliteit/

 

 

Zo kan het ook! Best practices architectenselectie
Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden (Nederland)
 

In het boek Zo kan het ook! Best practices architectenselectie presenteert het Steunpunt vier essays die reflecteren op de mogelijkheden binnen de regels en 24 interviews met aanbesteders die vertellen over hun architectenselectie. (april 2011)

arch-lokaal.nl/zo-kan-het-ook/

Meteen downloaden
 

 

Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden
Architectuur Lokaal (Nederland)

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden is de onafhankelijke, niet-commerciële helpdesk voor aanbestedingen en prijsvragen van architectuur in Nederland. Door professionalisering van het opdrachtgeverschap en het opdrachtnemerschap te stimuleren wil het Steunpunt een gezonde bouwcultuur bevorderen.

www.ontwerpwedstrijden.nl

 


Team Vlaams Bouwmeester

De opdracht van de Vlaams Bouwmeester bestaat erin om “vanuit een lange termijnvisie, in goed overleg met de verschillende administraties en met de extern betrokken partijen, bij te dragen tot de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van het architecturaal beleid van de Vlaamse Gemeenschap, teneinde een architecturaal kwalitatieve leefomgeving - gebouwen, infrastructuur, landschap...- in Vlaanderen te helpen creëren.”

www.vlaamsbouwmeester.be