Go! Hoeilaart

A2D Architects CVBA


Architectenkantoor: A2D Architects CVBA

Aantal bestede uren: 405 uren


DE ARCHITECTUUROPDRACHT

Locatie: Het groene dal te Hoeilaart

Opdrachtgever: Go! School

Jaar: 2014

Type opdracht: Overheidsopdracht


Waaruit bestond de opdracht?
Studieopdracht voor nieuwbouw van de BS Het groene dal te Hoeilaart


HET ONTWERP

Wat zijn volgens u de sterke punten van uw ontwerp?
TV A2D, D+A consult en Artex
Er wordt voorgesteld om de uitbreidingen voor het Groene Dal te concentreren op de randen van de scholencampus. Door de gebouwen langs straatzijde te realiseren, kan immers een maximum aan open ruimte in het binnengebied worden gevrijwaard en ingericht tot groene speelruimte voor de leerlingen.
Bovendien wordt het bouwblok door deze ingreep op een éénduidige manier afgewerkt en gestructureerd. Door de gebouwen te verschuiven naar de randen van het perceel, wordt de school duidelijk zichtbaar gemaakt in de omgeving. Aan de hand van een speelse, uitnodigende architectuur helpt zij mee identiteit te geven aan de woonwijk.
Voor de diverse uitbreidingen die de school wenst uit te voeren, moet uit duurzaamheidsoverwegingen zo compact mogelijk worden gebouwd. Door de verschillende functies op een weldoordachte manier te stapelen, kan immers meer ruimte gevrijwaard worden voor de inrichting van de open ruimte tot speelruimte. De bouwhoogte wordt zodanig aangepast aan de omgeving, zodat het nieuwe bouwvolume geïntegreerd wordt in het gebied: 1 bouwlaag ter hoogte van de bestaande woningen in de Matstraat en 2 tot 3 bouwlagen ter hoogte van de aansluiting met de bestaande schoolgebouwen.
Bij deze stapeling van functies worden de aanwezige hoogteverschillen dankbaar benut. De gebouwen worden zoveel als mogelijk geïntegreerd binnen het bestaande reliëf. Hierdoor kan de impact op de omgeving beperkt worden en kan toch een groot volume worden gerealiseerd.


HET WINNEND ONTWERP

Welk bureau haalde de opdracht uiteindelijk binnen?
HASA-architecten


Werd dit project uiteindelijk gerealiseerd?
Neen


Evaluatie van het behaalde resultaat:
TV A2D . D+A . Artex 78
ERELOON 27

Er werd als erelooncoëfficiënt 1 opgegeven ofte een ereloonpercentage van
7,2%
1 x 30 punten I 0.9 = 27 punten.
AANPAK PROJECTOPVOLGI NG 17
Er wordt een duidelijke taakverdeling binnen de verschillende bureaus opgegeven. De coördinatie tussen de verschillende actoren (zowel intern als extern) gebeurt door A2D. Het studieteam wordt samengesteld op basis van eerdere ervaringen met scholenbouw en/of jeugdwerking. Ook wordt hiervan een duidelijke schematische voorstelling gegeven.
Er wordt een duidelijke structuur voor de projectaanpak beschreven. Hierbij gaat veel aandacht naar de voorbereiding. De bouwheer wordt bij iedere stap geconsulteerd. Aan het begin van de samenwerking worden de verschillende rollen en bevoegdheden bepaald en aan de hand hiervan wordt een vergaderstructuur opgesteld. Op·die manier worden vergaderingen duidelijk en efficiënt. Een specifieke planning voor dit project is niet opgegeven.
Het budget wordt in iedere fase nauwlettend in het oog gehouden. In functie hiervan kan het ontwerp worden bijgeschaafd. Ramingen zijn in de beginfase ruw en worden naar mate het project vordert meer verfijnd.

VISIE 33
Inplanting op het domein (11/15) :
De inplanting van de gebouwen gebeurt langs de randen van het domein. De toegang bevindt zich op de hoek van de Willem Matstraat en de Alexis Moussinstraat. Hierbij wordt ook de mobiliteit in de omgeving bekeken met een extra knuffelzone en gescheiden fietsersverkeer. De functies zitten logisch verspreid over de campus. De lagere school sluit aan bij het bestaande gebouw en de kleuters zitten verder op het domein. De refter is gelegen langsheen de Waversesteenweg. Hierover krijgen we slechts een zeer summiere info. We kunnen bijgevol g niet alle aspecten correct inschatten.
In het ontstane binnengebied wordt er een speelse, maar ingewikkelde, structuur van speelplaatsen, luifels en groen ontworpen tussen, rond en op de gebouwen. Voorzien van verschillende zones voor verschillende activiteiten en leeftijdscategorieên. Een zeer tof concept voor een park minder voor een school; toezicht wordt hier quasi onmogelijk.

Functionaliteit van het plan (11/15) :
Het plan is functioneel opgevat. Het volledige programma is gerealiseerd met oog voor de verschillende noden van de verschillende functies en hun interne relaties. Zo zitten de administratieve functies gegroepeerd aan de inkom en de slaapklasjes zijn ondergebracht op de rustigste plaats.
Door de gang slechts aan 1 zijde te benutten bekomt men een weinig compact gebouw en zitten de klassen verspreid over 3 verdiepingen.

Architecturale vormgeving (6/10) :
De vormgeving van het gebouw doet niet direct vermoeden dat hier een school gehuisvest is. Het komt grootschalig over voor een basisschool. Dit in tegenstelling tot de vormgeving van de speelplaatsen. We missen de speelsheid die we terugvonden in de plannen.
Over de sfeer en materialisatie intern kregen we weinig informatie.

Budgettaire haalbaarheid (5/10) :
De opgegeven raming zit net binnen het opgegeven budget, zonder reserves. Er wordt weinig tot geen rekening gehouden met eerste uitrusting en de kostprijs voor tijdelijke huisvestin.g is onderschat

Liget Budapest Competition - EARDRUM - House of Hungarian Music

AWAA for cwarchitects

1130 UREN

Rogierplein

BUUR

350 UREN

Mexico

ADN Architectures

280 UREN

Nieuw administratief centrum Tervuren

Architect Jan Cuypers

400 UREN

Onthaalsite Duitse Militaire begraafplaats

BC Architects & Studies

250 UREN

Gemeentehuis Wommelgem

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

Buitenschoolse kinderopvang en jeugdlokalen te Meldert

Hippo Architecten bvba

95 UREN

TOLHUIS ANTWERPEN

DDS & Partners Architects

588 UREN

GUGGENHEIM HELSINKI

OFFICE9

225 UREN

SWL

ADN Architectures

320 UREN

Vennestraat Mol

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

Tuinlei Schelle

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

LIEGE PARADIS

DDS & Partners Architects

4733 UREN

Visie voor het bouwen van het kinderdagverblijf “Wisterke Waarloos 2”

lava architecten

160 UREN

Nieuwe kleuterschool gemeente Boechout

Architectenbureau TECTONIC bvba

180 UREN

De bosjes/Le bosquet

ÁRTER

570 UREN

PPS Postsite

OMGEVING i.s.m. Re-St Architecten

480 UREN

Domus Aurea

Dhooge & Meganck Architectuur

600 UREN

T2 campus Thor Park

a2o-architecten

750 UREN

masterplan en beeldkwaliteitplan voor het centrum van Begijnendijk

Goossens & Partners architecten en ingenieurs + NuvolaB (It)

386 UREN

Guggenheim Helsinki Design Competition

AWAA for cwarchitects

530 UREN

Een school om in te groeien!

C2O Architects

175 UREN

Ontwikkeling site Gemeentelijke Bibliotheek - Gemeentelijke Basisschool

Architectenbureau Baro

450 UREN

Pannenhuisstraat Lier

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

masterplan voor de omgeving van het Stübenpark in Duinbergen

Goossens & Partners architecten en ingenieurs + NuvolaB (It) en Technum (infrastructuur)

677 UREN

Hogere Zeevaartschool-uitbreiding

STRAMIEN ism. SOUTO de MOURA Arqt.

465 UREN

Buurtplein in Evere

JDS Architects

100 UREN

Dienstencentrum en woningen / OCMW

BULK Architecten

250 UREN

TOLHUIS ANTWERPEN

VEELAERT ARCHITECTEN

800 UREN

Aanbouw IBO Pastorij

Blockx, Peeters & Van Looveren

55 UREN

Politiekantoor Mechelen

Architect Jan Cuypers

60 UREN

Bouwen van 48 sociale woningen Moenshof

FCS Architecten

144 UREN

Voorpost Brandweerkazerne

BULK Architecten

320 UREN

Expo Milaan

goedefroo+goedefroo architecten

1010 UREN

48 Sociale Woningen Moenshof

Egide Meertens Plus Architecten

100 UREN

Honda Gent

Charlotte Pattyn Architecten

150 UREN

Havenhuis

a2o-architecten

1200 UREN

DOIC

B-111 architectenvennootschap bvba

110 UREN

GO! basisschool Hoeilaart

cuypers & Q architecten

618 UREN

A folded link

mxmxm

50 UREN

De Beurs-biermuseum

ÁRTER

4502 UREN

Sociale assistentie appartementen Antwerpsesteenweg

Goossens & Partners architecten en ingenieurs + Artex

450 UREN

Sociale architectuur voor “Vidse Geel”

lava architecten

485 UREN

AZ de Pelikaan

LLOX architecten

200 UREN

Wedstrijdontwerp Uitbreiding Fase 4 & Masterplan

TV - A+R Architecten en Architectengroep JANSSENS bvba

210 UREN

LEDSTA

B-111 architectenvennootschap bvba

70 UREN

Brussels hoofdstedelijk gewest Leger

A2D Architects CVBA

316 UREN

Buitengewoon Onderwijs Remi Quadens

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

Jan Frans Gellyncklaan Hove

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

landschappelijke brug voor langzaam verkeer

Goossens & Partners architecten en ingenieurs + NuvolaB (It.) en Technum

561 UREN

Go! Hoeilaart

A2D Architects CVBA

405 UREN

SNHM Kriekepitte

A2D Architects CVBA

304 UREN

Afscheidsruimte stedelijke begraafplaats

Architecten Demeestere+Garmyn

100 UREN

Tijdelijk Centre Pompidou

Atelier Pierre Hebbelinck en Pierre de Wit

100 UREN

Akkerlaan perceel 2

THV RE-ST OMGEVING

niet meegedeeld

C-mine

Goossens & Partners architecten en ingenieurs + NuvolaB (It.)

983 UREN

OO_Tielt

B-111 architectenvennootschap bvba

83 UREN

bouw van een politiecommissariaat

Gino Debruyne en architecten

1500 UREN

WZC Welvaart Kapellen

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

het Stoktse Plein

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

HECO

B-111 architectenvennootschap bvba

121 UREN

GEMENGD GEBOUW SINT-JANS-MOLENBEEK

cuypers & Q architecten

924 UREN

Université de Fribourg

Abscis Architecten

1210 UREN

VRIJETIJDSCENTRUM EDEGEM

cuypers & Q architecten

636 UREN

Visserij Experience

MSDN architecten

160 UREN

KUBORN

DDS & Partners Architects

2052 UREN

Bouw passief Stadsgebouw

lava architecten

895 UREN

De kleine puzzel

ÁRTER

691 UREN

project de Succursale

Gino Debruyne en architecten

500 UREN

Sporthal Lochristi

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

Brechtsebaan Schoten

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

OUDE DOKKEN - GENT

DDS & Partners Architects i.s.m. VIVA Architecture

1384 UREN

Académie Nationale de Formation aux Métiers du Golf au Royal Golf Dar Es-Salaam

AWAA for cwarchitects

367 UREN

Faînes

ÁRTER

1176 UREN

Multifunctionele sporthal Nevele

Architectenbureau Baro

200 UREN

NINO

Moonarchitects bvba

150 UREN

uitbreiding basisschool Merelbeke

PLANOMATIC

250 UREN

Bouw van 12 sociale koopwoningen

Pascal Schneider Architectuur

136 UREN

Uitbreiding van basisschool Merelbeke campus Flora

architectenbureau SERCK

293 UREN

OC Linkhout

Re-st

200 UREN

realisatie van een volksrestaurant, kinderopvang en administratief centrum voor het zorgbedrijf

INOFORMA ARCHITECTS

350 UREN

Volledige studieopdracht voor de grondige renovatie en uitbreiding van het zwembad van Oostende

architectenbureau Serck

672 UREN

Point Zero

mxmxm

30 UREN

Zorghotel Zuienkerke

LLOX architecten

250 UREN

Nieuwbouw WZC en DVC Sint-Pieters Molenwijk

THV Licence to Build - DJGA

350 UREN

Woordcentrum Gaasbeek

cuypers & Q architecten + LAB

400 UREN

Jeugdcentrum Eclusier Cogge

Faidherbe & Pinto Architects

100 UREN

Pottebakkers Brussel

A2D Architects CVBA

310 UREN

WOLUWE 60

WAVEarchitecture

350 UREN

Akkerlaan Willebroek

Architektenburo Jef Van Oevelen

niet meegedeeld

Etterbeek Pavillons Scolaires

ADN Architectures

300 UREN

Bouwen van een nieuwe geïntegreerde campus Howest te Kortrijk

BURO II & ARCHI+I

1320 UREN

Sociale Appartementen

architectenbureau Yves Catry bvba

104 UREN

HOWEST Campus Kortrijk

Abscis Architecten

1180 UREN

NAC Hasselt

Holistic i.s.m.BURO II & ARCHI+I

niet meegedeeld

Brandweerkazerne

Atelier Kubiek

137 UREN

bouw studentenrestaurant

lava architecten

532 UREN

Serregebouw De Wijnpers

BC Architects & Studies

300 UREN

Bouwen van een gebedsruimte in Lutselus

lava architecten

284 UREN